Wynajęcie prywatnego detektywa

Usługi detektywistyczne w Polsce są pojęciem znanym od niedawna. Wcześniej było to popularne jedynie w telewizji i to zagranicznej. Detektywi są osobami prowadzącymi róznorodne śledztwa w sposób niejawny dla innych osób, robią to po kryjomu i w tajemnicy.

Licencja prywatnego detektywa

detektywKażdy wie czym zajmują się detektywi i jak ich zawód bywa ważny. Jednak zostanie detektywem nie jest proste. Każda osoba musi posiadać licencję detektywa. Detektyw musi mieć ukończone dwadzieścia jeden lat, a także posiadać obywatelstwo polskie bądź Unii Europejskiej. Oczywiście posiadanie zdolności do czynności prawnej jest niezbędnym elementem. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wykształcenia, to wystarczy posiadać wykształcenie średnie. Osoba, która ubiega się o licencję detektywistyczną nie może być skazana za przestępstwo, czy nawet nie może przeciw niej toczyć się postępowanie sądowe w sprawach skarbowych, czy nawet karnych. Oczywiście taka osoba również musi mieć nienaganną opinię w policji, a także musi przejść szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony danych niejawnych i typ podobne. Przyszły detektyw musi pozytywnie przejść badania psychologiczne. Jest to bardzo ważna kwestia, która musi być potwierdzona orzeczeniem lekarskim. Po przejściu tych wszystkich kroków, a raczej spełniając te wszystkie warunki dopiero można uzyskać licencję detektywistyczną. Widać więc, że w momencie podjęcia decyzji o zostaniu detektywem musimy spełnić kilka warunków.

Zostanie detektywem ogólnie nie jest trudne, przede wszystkim musi być to osoba działająca zgodnie z prawem i normami życia społecznego. Tylko osoba, która nie ma problemów z prawem, jest zrównoważona psychicznie i jest bardzo opanowana może ubiegać się o dostanie licencji detektywistycznej.