Wybieramy spawarkę do lutospawania

W związku ze zwiększonymi wymaganiami dotyczącymi odporności na korozję oraz wysokiej wytrzymałości przy jak najniższej masie, znaczna część karoserii samochodowej jest wykonywana z blachy stalowej pokrytej cynkiem. Cynkowanie blach należy do najczęściej wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym, ze względu na niskie ceny oraz dobre właściwości antykorozyjne. Problem pojawia się jednak na etapie spawania uszkodzonych elementów.

Wykorzystanie wydajnych spawarek

wydajna spawarka do lutospawaniaWykonanie spoiny półautomatem spawalniczym z wykorzystaniem typowego drutu niestopowego może powodować uszkodzenia powłoki cynku, a co za tym idzie, także późniejszą korozję. Choć wyszlifowana spoina po pokryciu lakierem początkowo może wyglądać dobrze, to z czasem można się spodziewać występowania korozji w miejscu naprawy. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie metody lutospawania, która zaliczana jest do procesów lutowniczych. Jest to metoda lutowania twardego, niekapilarnego,, zazwyczaj wykonywane techniką spawania łukowego i metodą MIG/MAG. Niezbędna będzie wydajna spawarka do lutospawania. Sam proces lutospawania jest zbliżony do metody MIG/MAG. Drut elektrodowy, który najczęściej jest spoiwem, podawany jest przez uchwyt spawalniczy do miejsca wykonywania połączenia. Sam łuk elektryczny sprawia, że drut elektrodowy się topi i wypełnia szczelinę między elementami.

Warto wiedzieć, że gaz, zarówno aktywny jak i obojętny, chroni płynny lut przed pojawieniem się zewnętrznych zanieczyszczeń. Podczas wykonywania lutospawania nie dochodzi także do nadtapiania podstawowego materiału. Za najważniejszą zaletę lutospawania uznaje się natomiast obniżoną temperaturę topienia drutów elektrodowych, jak również mniejszą ilość odprysków w porównaniu do tradycyjnej i powszechnie stosowanej metody MIG/MAG.