Substancje oznaczone kodami ADR

Pojęcie substancji jest bardzo ogólne, więc można go często używać nawet, wtedy gdy nie wiadomo jak nazwać konkretny produkt. Chodzi tu jednak o produkty chemiczne i o tym należy pamiętać przy używaniu tej nazwy. Transport różnych produktów odbywa się teraz na dużą skalę i to nic dziwnego. Transporty towarów niebezpiecznych można z łatwością rozpoznać po kodach ADR. Trzeba jednak umieć je interpretować.

Przyczyny posługiwania się kodem ADR

adr kodWykorzystywanie takich kodów nie jest oczywiście spowodowane tylko czyjąś zachciankom, ponieważ w praktyce korzystają z nich przede wszystkim osoby odpowiadające za transport różnych ładunków, które mogą stanowić zagrożenie. Główną przyczyną są oczywiście obowiązujące przepisy, ale to nie wszystko, ponieważ ludzie pracujący w tej branży wiedzą, że odpowiednia tablica to doskonały sposób komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Przygotowany według ADR kod będzie przecież zrozumiały dla strażaków, wojska lub policji, gdyby przyszło im działać w pobliżu pojazdu z czymś takim. Przejdźmy jednak do konkretnych przykładów. Numer 839 w liczniku oznacza zawsze materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz zapalny (temperatura zapłonu od 21 °C do 55 °C), mogący powodować zwykle samorzutną i bardzo gwałtowną reakcję. Uniwersalność tych oznaczeń jest istotna, ponieważ wtedy każdy człowiek oglądający taką tablicę odczyta dokładnie tak samo konkretny znak. Oto przykłady oznaczeń z mianownika.

Mrówczan amylu to numer 1109. 1072 to substancja, która bardzo łatwo się pali a konkretnie tlen sprężony. Podobnych przykładów można podać mnóstwo, ponieważ lista tych oznaczeń jest długa. Ważne informacje o kodzie ADR dotyczą także litery X, ponieważ wtedy nie powinno się stosować wody na przykład do gaszenia. Pełną listę kodów można z łatwością wyszukać w internecie.