Sprawny odbiór substancji szkodliwych

 

Prace konserwacyjne, przeprowadzane na samolotach pasażerskich wymagały użycia wielu środków chemicznych, które były niebezpieczne dla zdrowia. Z tego powodu, zarówno używanie ich, jak i późniejsza utylizacja pozostałości, objęte były bardzo wieloma ścisłymi regułami bezpieczeństwa.

Utylizacja substancji szkodliwych

odbiór odpadów niebezpiecznychNieodpowiednie przechowywanie czy utylizacja takowych substancji mogły spowodować poważne wypadki i urazy dla zdrowia, dlatego wszelkie odpady szkodliwe były przez naszych pracowników przechowywane bezpiecznie do czasu odbioru przez firmy utylizacyjne, działające w okolicy. Firmy te przeprowadzały odbiór odpadów niebezpiecznych raz w tygodniu, zabierając wszystkie substancje szkodliwe do zakładów utylizacyjnych w celu ich neutralizacji lub przekazania do ponownego wykorzystania w procesach produkcyjnych, jeśli było to możliwe. Bardzo ważne było oznakowanie substancji za pomocą obowiązujących kodów odpadów szkodliwych, gdyż bez takowych, żaden odbiór nie był w ogóle możliwy. Oznakowanie pomagało również w prawidłowym przechowywaniu chemikaliów w taki sposób, by nie stwarzały one zagrożenia dla środowiska i pracowników portu lotniczego w trakcie oczekiwania na odbiór, jak również minimalizowało możliwość wypadków spowodowanych reakcją dwóch różnych substancji, bardzo często palnych.

Odbiór substancji mógł odbywać się za pomocą cystern przeznaczonych do przewozu chemikaliów niebezpiecznych, choć w przypadku utylizacji mniejszych ilości odpadów, firmy stosowały zamknięte pojazdy transportowe, w których bezpiecznie przewożono pojemniki z odpadami. Częsty odbiór odpadów zmniejszał również możliwość wystąpienia wypadków i trwałych szkód nie tylko dla otoczenia, ale również zdrowia pracowników i klientów portu lotniczego.