Recykling tworzyw w Polsce

Recykling tworzyw sztucznych, jest stosowany na świecie od XIX wieku. Mimo szerokiego uświadamiania społeczeństwa o skutkach zaśmiecania planety, wielu z nas wciąż nie segreguje śmieci. Pomimo walk państwa z tym problemem, tylko 15% rocznej produkcji opakowań z polietylenu, czyli tworzywa najpowszechniej stosowanego do produkcji opakowań, zostaje poddane recyklingowi. Wciąż idąca do przodu technologia, umożliwia odzysk coraz większej ilości materiałów, przy jak najniższych nakładach, jednak na nic się to nie zda, dopóki nie zastosujemy recyklingu w naszych gospodarstwach domowych zaczynając od prawidłowej segregacji.