Przewóz odpadów za granicę

Tysiące lat działalności człowieka na ziemi doprowadziły do ogromnych zanieczyszczeń oraz zniszczeń środowiska. Ekolodzy oraz naukowcy na całym świecie biją na alarm, grozi nam ekologiczna zagłada, jeżeli nie zmienimy swoich nawyków oraz sposobów postępowania. Głównie chodzi tutaj o odpowiednie zagospodarowanie odpadów.

Transgraniczny przewóz towarów

przemieszczanie odpadów transgraniczneW każdym kraju powstają firmy zajmujące się odpowiednią segregacją, utylizacja oraz transportem odpadów. Zdarza się bowiem, że niektóre z nich nie mogą być składowane czy też utylizowane w jednym państwie i muszą być przewiezione do innego gdzie znajdą się odpowiednie warunki do ich przetrzymania. Przemieszczanie odpadów transgraniczne regulują odpowiednie przepisy i łamanie ich może skutkować poważnymi sankcjami karnymi. Należy nadmienić iż odpady na granicy są traktowane tak samo jak inne towary a o ich prawidłowym transporcie mówią przepisy Konwencji Bazylejskiej. Przepisy te mówią, że transport odpadów niebezpiecznych oraz ich import czy eksport jest możliwy tylko wówczas, gdy zainteresowane państwa po wcześniejszych uzgodnieniach wyrażą na niego zgodę. Nie może się odbywać do państw, które nie podpisały wyżej wymienionej konwencji. Przy czym należy nadmienić iż przewoźnik eksportujący odpady zobowiązany jest do odbioru ich z powrotem w chwili wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń lub będą tego wymagały zaistniałe okoliczności.

Odpady podlegają odpowiedniej klasyfikacji i tak też powinny być przewożone. Według niej na liście zielonej powinny się znaleźć odpady inne niż niebezpieczne, czyli może to być szkło, metal czy makulatura. Na liście bursztynowej odpady niebezpieczne lub potencjalnie niebezpieczne, a są to oleje, akumulatory, monitory czy szklane ekrany.  Trzecia grupę stanowią odpady niesklasyfikowane, czyli mieszanina różnych.