Poszczególne etapy budowy studni głębinowej

Przed budową studni głębinowej należy wyznaczyć konkretne miejsce do jej wykonania. Pomagają w tym różnego rodzaju badania geotechniczne. Dopiero później może zostać wykonany odwiert, który ma najczęściej średnicę 220mm – zwłaszcza jeśli dotyczy do gruntów niestabilnych.

Przestrzeń pierścieniowa wypełniona żwirem filtracyjnym

studnie głębinowe bielskoWszystko po to, by odsłonić wody gruntowe i mieć do nich dostęp. Potem wykorzystuje się już właściwe ku temu narzędzia pracy, aby dostać się do warstw wodonośnych, czyli tych, w których woda jest najczystsza i ma najwięcej dobroczynnych składników. Należy wiercić tak długo, aż uzyskana zostanie odpowiednia wydajność studni głębinowej (wtedy kiedy będzie spełniać swoje funkcje). Później przechodzi się już do kolejnego etapu budowy studni głębinowej. Takie studnie głębinowe bielsko muszą mieć zabudowany odwiert. Wykorzystuje się tu po prostu kolumnę rurową. Obecnie najczęściej korzysta się z rur studziennych wykonywanych z PCV. Jest to materiał proekologiczny, który nie emituje do środowiska żadnych zanieczyszczeń. Rury PCV atestowane mogą być pełne albo filtracyjne. Po zabudowaniu całego odwiertu rurami z PCV dochodzi do powstania przestrzeni pierścieniowej. Jest to przestrzeń znajdująca się pomiędzy filtrami oraz ścianą odwiertu. W przestrzeni tej będzie znajdował się specjalny żwir filtracyjny. Wykorzystuje się również materiał uszczelniający. Wszystko po to, by odciąć dostęp wód gruntowych oraz wód opadowych, które znacznie pogorszyłyby jakość wód znajdujących się w warstwie wodonośnej.

Po zabezpieczeniu przestrzeni pierścieniowej należy wykonać pompowanie oczyszczające. Pompuje się tak długo, aż woda będzie czysta. To właśnie w ten sposób możliwe jest określenie wydajności studni oraz głębokości, jaką osiąga lustro wody. Tak przebiega budowa studni głębinowej.