Panel grzewczy alternatywą dla instalacji CO

 

Człowiek do poprawnego funkcjonowania potrzebuje zapewnienia odpowiednich warunków otoczenia, w którym przebywa. Jednym z kluczowych warunków jest odpowiednia temperatura. Komfort termiczny jest dla ludzi sprawą nadrzędną. Przebywanie w zbyt niskich lub zbyt wysokich temperaturach przez długie odstępy czasu może w negatywny sposób wpływać na zdrowie człowieka.

Zastosowanie paneli grzewczych

panele grzewczeW związku z tym należy zapewnić optymalną temperaturę wszędzie tam gdzie przebywają ludzie. Szczególnymi przykładami są tutaj obiekty mieszkalne lub miejsca pracy. Należy zapewnić w nich warunki termiczne, które nie wpływają negatywnie na wykonywaną pracę oraz zdrowie. W tym celu w zimie stosuje się urządzenia dogrzewające pomieszczenia, a w lecie coraz częściej urządzenia chłodzące takie jak klimatyzatory. Z reguły w zimie ogrzewanie pomieszczeń odbywa się przy pomocy centralnego ogrzewania. Rzadziej spotykanymi metodami są na przykład instalacje wykorzystujące pompy ciepła czy odnawialne źródła energii. Nowością, która może zmienić ten stan rzeczy są panele grzewcze. Urządzenia te stanowią alternatywę dla klasycznych instalacji centralnego ogrzewania, w których wykorzystywane są procesy przemian energii. W panelach grzewczych nie ma medium pośredniczącego, którym w klasycznych instalacjach jest powietrze. Rozwiązania te cechują się znakomitą sprawnością co wynika z faktu, że pomija się kilka przemian energetycznych.

W centralnym ogrzewaniu grzejnik ogrzewa powietrze, które następnie oddaje energię obiektom znajdującym się w jego otoczeniu. W panelach grzewczych dzięki promieniowaniu podczerwonemu ciepło jest przekazywane bezpośrednio do obiektów znajdujących się w otoczeniu, z pominięciem powietrza. W związku z tym całość procesu charakteryzuje się większą sprawnością.