Ochrona przeciwpożarowa garaży podziemnych

Bezpieczeństwo osób zgromadzonych w danej przestrzeni oraz mienia jest wartością nadrzędną dla projektantów budynków. Jest to uwarunkowane troską o zdrowie i życie ludzkie oraz wynika z obowiązujących przepisów krajowych oraz międzynarodowych. Obecnie jednym z najpoważniejszych zagrożeń jest pożar, który może stwarzać poważne zagrożenie dla osób przebywających w danej przestrzeni.

Brama pełni rolę odgrodzenia w warunkach pożaru

bramy ppoż rolowaneDotyczy to przede wszystkim obiektów, w których jednocześnie przebywać może wiele osób. Przykładem mogą być chociażby garaże podziemne usytuowane w pobliżu dużych obiektów handlowych. W przestrzeniach tych przebywa w jednym czasie wiele osób oraz skoncentrowane jest mienie o dużej wartości. Właśnie dlatego w obrębie tego typu przestrzeni stosowane są najnowsze oraz najbardziej skuteczne rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Przykładem mogą być chociażby bramy ppoż rolowane, które posiadają szereg zalet. Poniżej wymieniono tylko niektóre z nich, a są to: idealne dopasowanie do powierzchni, najwyższa jakość potwierdzona stosownymi certyfikatami i atestami, bezpieczeństwo użytkowania, niezawodność pracy, zabezpieczenie przed utratą energii, eliminacja mostków termicznych poprzez unikatową budowę oraz wiele innych. W przypadku bram ppoż istnieje możliwość montażu specjalnych ekranów dźwiękochłonnych. Głównym zadaniem bram pożarowych jest odcięcie strefy, w której wykryto ogień od reszty obszarów.

W ten sposób ograniczane są skutki wystąpienia zagrożenia poprzez eliminację możliwości rozprzestrzenienia się ognia na sąsiednie strefy. Wszelki osprzęt przeciwpożarowy musi posiadać stosowne certyfikaty, które potwierdzają jego przydatność do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Nie inaczej ma się sprawa z bramami, które muszą spełniać restrykcyjne wymogi opisane w stosowanych normach oraz aktach prawnych.