Na czym polega pomiar drgań?

Planując budowę jakiegokolwiek budynku w miejscu gdzie istnieje ryzyko, iż będzie on narażony na działanie niekorzystnych czynników takich jak wichury, czy ruchy tektoniczne warto przemyśleć możliwość wykonania odpowiednich badań. Pozwolą one dostosować projekt takiego obiektu do istniejącego ryzyka a co za tym idzie użyć odpowiednich materiałów, które wytrzymają mogące wystąpić niebezpieczeństwo.

Dokładna analiza, czyli wykonanie pomiaru

pomiary drgańSporządzając projekt budynku, który ma się znajdować na terenie gdzie występuje ryzyko działania bardzo dużych sił jak na przykład wibracje, należy wykonać specjalne badania mające na celu ustalenie ich siły oraz częstotliwości. Pomiary drgań polegają na użyciu specjalnej aparatury wykrywającej wszelkie ryzyko wystąpienia danego zjawiska. Takie pomiary powinny być wykonane na wczesnym etapie projektowania tak aby mieć możliwość wprowadzenia w nim odpowiednich zmian polegających na użyciu bardziej odpornych materiałów do budowy. Dzięki temu nie tylko odpowiednio zabezpieczymy daną konstrukcję, lecz także unikniemy w przyszłości nakładów związanych z koniecznością remontu takiego obiektu. Przeprowadzaniem takich pomiarów zajmują się specjalistyczne firmy posiadające odpowiedni do tego celu sprzęt posiadający bardzo wysoką czułość oraz odpowiednie przeliczniki wskazujące ryzyko oraz siłę ewentualnych drgań. Pomimo swoich zalet takie pomiary są rzadko robione z powodu ich wysokiego kosztu wynikającego z konieczności zastosowania bardzo zaawansowanego sprzętu.

Jak widać wykonanie odpowiedniego pomiaru pozwala na zabezpieczenie danej konstrukcji przed działaniem dużych sił. Opisane rozwiązanie sprawi, że będziemy mieć możliwość odpowiedniego zabezpieczenia danego budynku przed ewentualnym zniszczeniem.