Kilka słów o szkoleniach okresowych bhp

 

Na każdym pracodawcy spoczywa szereg obowiązków w ramach wykonywanej działalności. Oczywistymi są kwestie podatkowe czy inne stricte związane z daną branżą. Kategorią zadań do wykonania przez pracodawcę, którą często się lekceważy, jest natomiast bezpieczeństwo i higiena pracy.

Kiedy należy przeprowadzać okresowe szkolenia bhp?

szkolenia okresowe bhp ŁódźZatrudnienie pracowników wymaga spełnienia licznych warunków i dopełnienia rozmaitych formalności i procedur. W toku współpracy, raz na jakiś czas, będą również konieczne dokumenty uzupełniające. W polskim systemie prawnym, regulacje, dotyczące obowiązków pracodawcy, rozrzucone są po wielu różnych ustawach i aktach wykonawczych, w tym również w Konstytucji RP. Ktoś, kto nie jest prawnikiem, może mieć wiele trudności z odnalezieniem się w gąszczu trudnych przepisów prawnych. Co jest zatem najważniejszym obowiązkiem pracodawcy? Odpowiedź brzmi – zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Do tych regulacji musi stosować się zarówno pracodawca, jak i pracownik. Pracodawca, jako zwierzchnik i osoba kierująca innymi ludźmi, powinna sobie tę wiedzę przyswoić szczególnie dobrze. W przepisach istnieje nawet prawny obowiązek dokształcania się. Każdy pracodawca powinien przynajmniej raz na pięć lat udać się na szkolenia okresowe bhp Łódź i uzupełnić brakującą wiedzę. W szkoleniach okresowych powinni uczestniczyć również pracownicy zatrudnieni na stanowiskach roboczych, inżynieryjno-technicznych, służby BHP oraz pracownicy administracyjno-biurowi.

Posiadanie niezbędnej, minimalnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest niezwykle ważne. Niejednokrotnie może uchronić od poważnego wypadku, a w konsekwencji ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pracownika, a może i nawet utraty życia.