Jakimi parametrami można opisać energię elektryczną?

 

W celu optymalizacji zachodzących procesów w zakładach przemysłowych należy stosować odpowiednie narzędzia, które pozwalają na zbieranie i weryfikację danych. Informacje tak pozyskane mogą być następnie wykorzystane do planowania nadchodzących modernizacji czy inwestycji. W ten sposób można poprawić opłacalność wykonywania poszczególnych czynności.

Analiza parametrów jakościowych sieci

analizator jakości energii elektrycznejObecnie głównym polem do prowadzenia działań optymalizacyjnych jest zmniejszenie zużycia mediów takich jak chociażby woda, ciepło czy prąd. Opłaty za ich zakup rosną z roku na rok co negatywnie rzutuje na rentowność. Szczególnie ważne jest zagadnienie elektryczności, która jest niezbędna do działania wielu maszyn. Co więcej energia pobierana przez poszczególne sprzęty musi charakteryzować się odpowiednimi parametrami. Tylko w ten sposób można zapewnić wysoką sprawność i wydajność. W celu monitorowania zachowań sieci najczęściej wykorzystywany jest analizator jakości energii elektrycznej, który umożliwia pomiar najważniejszych wielkości. Można tutaj wymienić chociażby wartość napięcia, natężenia prądu czy mocy. Oprócz tego analizator pozwala również mierzyć ważne współczynniki, które dostarczają wielu cennych informacji. Może to być między innymi współczynnik mocy czy współczynnik zawartości harmonicznych w składowych prądu czy napięcia. Warto wspomnieć, że na rynku dostępne są urządzenia zarówno jednofazowe jak i trójfazowe.

Te drugie są stosowane w obiektach, gdzie do sieci przyłączone są duże odbiorniki takie jak silniki czy pompy. Charakteryzują się one dużą mocą co wymaga zastosowania do ich zasilania sieci trójfazowej. Jak widać obecnie w zakładach przemysłowych niezbędne jest wykonywanie optymalizacji procesów tam zachodzących. Tylko w ten sposób możliwe jest zmniejszanie kosztów przy jednoczesnym wzroście wolumenu produkcji.