Jak odzyskać VAT zza granicznej faktury?

Jestem przedsiębiorcą. Ostatnio sporo podróżowałem służbowo, co wiązało się z wieloma kosztami i wydatkami. Oczywiście zawsze brałem wtedy fakturę na firmę. Po powrocie dowiedziałem się, że istnieje możliwość odzyskania zapłaconego za granicą podatku VAT. Postanowiłem zainteresować się tym tematem, bo dla mnie były to duże kwoty pieniężne. 

Odzyskałem zagraniczny VAT

odzyskiwanie podatku vat z zagranicyZacząłem szukać informacji na temat tego na czym polega odzyskiwanie podatku vat z zagranicy. Dowiedziałem się, że w związku z ujednoliceniem prawa unijnego dla wszystkich krajów członkowskich, nie musiałem rejestrować się w urzędach skarbowych wszystkich państw do których podróżowałem. Zwrot mogłem uzyskać we właściwym dla firmy urzędem skarbowym. Było to dla mnie wygodne rozwiązanie. Jeszcze większą wygodą był fakt, że wniosek o zwrot podatku VAT mogę złożyć w formie elektronicznej i nie muszę jeździć w tym celu do urzędu. Wystarczy ze skorzystam ze swojego profilu zaufanego. Nie musiałem także składać osobnego wniosku do każdej uzyskanej faktury. Termin składania wniosków o zwrot VAT upływa 30 września roku następnego od dnia uzyskania faktury. W ten sposób mogłem złożyć jeden zbiorczy wniosek do wszystkich faktur i uzyskać jeden duży zwrot. Ponieważ nie planowałem w najbliższym czasie kolejnych podróży postanowiłem już teraz złożyć odpowiedni wniosek do urzędu.

Wypełnienie wniosku było banalnie proste. Jest on bardzo mocno odformalizowany i każdy kto choć w podstawowym zakresie zna się na prawie, poradzi sobie z jego wypełnienie. Urząd Skarbowy rozparzył wniosek zgodnie z terminami podanymi w ordynacji podatkowej. Nie musiałem też długo czekać na przelew środków. W ten prosty sposób odzyskałem pieniądze za zapłacony za granicą podatek VAT. Byłem bardzo zadowolony.