Gdzie są stosowane przetworniki?

W układach sterowania stosowanych w przemyśle niezbędne jest określenie wartości bazowych  na podstawie których wykonywany jest zaprogramowany algorytm. Dotyczy to poszczególnych maszyn i linii technologicznych, które mogą wykorzystywać zarówno wodę pod ciśnieniem, elektrykę czy sprężone powietrze. Media te przeważnie służą do zasilania urządzeń oraz realizacji określonych czynności.

Przemysłowe zastosowanie przetworników

przetwornik ciśnienia 4 20maPoszczególne procesy mogą być wykonywane w sposób automatyczny lub manualny. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku niezbędne jest jednak dostarczenie informacji na temat funkcjonowania instalacji. W tym celu przeważnie stosowany jest przetwornik ciśnienia 4 20ma, który pracuje w tak zwanej pętli prądowej. Sygnał prądowy o natężeniu 4 mA oznacza stan niski, natomiast 20 mA stan wysoki. Wartości pomiędzy stanowią zakres pomiarowy. W zależności od dokładności i rozdzielczości przetwornika progi wykrywania mogą się zmieniać co 0,01 lub 0,1 mA. Urządzenia takie są powszechnie stosowane w układach pomiarowych, które spotkać można nie tylko w przemyśle. Odczyty pozwalają szybko przeanalizować czy dany układ pracuje poprawnie. Poza tym bazując na danych wysyłanych przez przetworniki możliwe jest budowanie układów automatycznego sterowania. Dzięki przekształceniu na sygnał elektryczny można również wysterowywać urządzenia elektroniczne i sygnalizacyjne.

Dobrym przykładem są sygnalizatory, które za pośrednictwem układu sterującego mogą generować sygnały błyskowe informujące o poprawnej pracy bądź problemach. Przeważnie są to trzykolorowe wieże, gdzie sygnał zielony oznacza ciągłość procesu, żółty przestój, a czerwony problem wymagający natychmiastowej interwencji. Dzięki temu nawet osoby znajdujące się w pewnej odległości od maszyn czy linii technologicznych są w stanie stwierdzić czy potrzebna jest interwencja.