Długotrwałe skutki wypadków drogowych

 

Zbyt wiele wypadków drogowych kończy się poszkodowaniem uczestniczących w nich osób, często bardzo ciężkim, nierzadko śmiertelnym. Ratowanie rannych, leczenie, a następnie, zwykle długotrwała, rehabilitacja są bardzo kosztowne. W wielu przypadkach, osoby poszkodowane, nie są w stanie uporać się z takimi wydatkami. Ubezpieczenie nie pokrywa wszystkich kosztów, szczególnie tych długotrwałych.

Jak ubiegać się o odszkodowanie?

roszczenia odszkodowawcze po wypadku drogowymOsoby poszkodowane mogą wnosić roszczenia odszkodowawcze po wypadku drogowym. Te roszczenia kierowane są zwykle do sprawcy wypadku, nie zawsze bezpośredniego. Można sobie wyobrazić, że wypadek został spowodowany przez np. zaniedbanie osoby trzeciej. Wówczas trudno winić bezpośredniego sprawcę. Takie wypadki zdarzają się na strzeżonych przejazdach kolejowych, kiedy zapory nie są opuszczone na czas przejazdu pociągu. W ruchu samochodowym, pośrednim sprawcą wypadku może być zarządca drogi, na której doszło do zdarzenia z powodu jej oblodzenia lub powstałego nań znacznego, niespodziewanego ubytku. Oczywiście sprawcy, szczególnie pośredni, nie śpieszą z zaspokojeniem roszczeń odszkodowawczych osób poszkodowanych. Zwykle trzeba ich dochodzić drogą cywilno-prawną. Żmudna to droga i kosztowna, szczególnie kiedy dochodzi się roszczeń od instytucji państwowej. Do skutecznego działania na drodze sądowej potrzebny jest adwokat. Procedura prawna jest zbyt skomplikowana dla przeciętnego osobnika, więc sprawę powinien prowadzić fachowiec.

Sprawy roszczeń odszkodowawczych ciągną się latami. Równie trudne jest, w wielu przypadkach, wyegzekwowanie zasądzonego odszkodowania. Szczególnie, gdy ma to być odszkodowanie długotrwale, np. renta. Nieraz omawiane lub pokazywane są w mediach dramaty ludzi, poszkodowanych w wypadkach drogowych którzy nie otrzymali przyznanego odszkodowania i nie mają  środków na rehabilitację, która umożliwi powrót do normalnego funkcjonowania.