Deratyzacja chemiczna i niechemiczna

 

Gryzonie takie ja myszy lub szczury są niebezpieczne nie tylko ze względu na to, że mogą wyrządzić szkodę i zniszczyć np. magazynowane przez na towary, przenoszą one również różne groźne choroby dlatego trzeba je skutecznie zwalczać.

Skuteczna ochrona przed gryzoniami

deratyzacja warszawaSzczury oraz myszy to gryzonie, które mają bardzo rozwiniętą zdolność do przystosowywania się do każdych warunków środowiska. Mogą żyć oraz rozmnażać się w każdych warunkach. Wysoka rozrodczość oraz doskonale rozwinięta zdolność przetrwania czyni je najdoskonalszymi stworzeniami na ziemi. Mają doskonale rozwinięte wszystkie zmysły, najbardziej jednak rozwinięty jest u nich zmysł dotyku, dzięki temu bardzo dobrze radzą sobie w ciemności. Gryzonie najczęściej wychodzą na poszukiwanie żywności po zmroku, gdy ujrzymy je w ciągu dnia, jest to znak, że w okolicy jest ich wyjątkowo dużo, w związku z tym konieczna będzie deratyzacja. Deratyzacja warszawa może przebiegać w sposób chemiczny lub niechemiczny. Najbardziej rozpowszechnioną metodą zwalczania gryzoni jest zastawianie pułapek sprężynowych, na które nie trzeba uzyskiwać specjalnych pozwoleń prawnych. Stosowane są też czasami pułapki żywołowne, zwłaszcza w sytuacji, gdy istnieje zagrożenie wyrządzenia krzywdy innym zwierzętom. Do chemicznych sposobów zwalczania gryzoni możemy zaliczyć rozsypywanie w miejscach, w których się pojawiają trutki. Ma ona opóźnione działanie, w związku z tym gryzoń nie odczuwa podczas jej pobierania zagrożenia. Trutka powoduje u gryzonia zaburzenie krzepliwości krwi, co skutkuje wylewem wewnętrznym, a następnie śmiercią gryzonia.

Zastawiając pułapki, zarówno chemiczne, jak i niechemiczne, trzeba przede wszystkim zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo ludzi oraz dzieci, które mogą przebywać na zabezpieczonym terenie. Przedostanie się trutki do pożywienia może powodować tragiczne skutki.